FrontRange GoldMine

CPM je ovlašćeni predstavnik američke softverske kompanije FrontRange za područje Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Primenom savremenih FrontRange CRM rešenja na jednostavan način postižete:

 1. Personalizovanu pisanu i e-mail komunikaciju sa velikim brojem Vaših klijenata.
 2. Efikasne marketinške i prodajne aktivnosti.
 3. On-line analize, promo akcije, telemarketing, prodaju i postprodajnu podršku.
 4. Pregled planiranih i realizovanih aktivnosti.
 5. Centralizovani dokumentacioni, e-mail i arhivski sistem Vašeg preduzeća.
 6. Kvalitetnu podršku klijentima (Help desk, stampanje i distribucija promo materijala).
 7. Analizu ostvarene prodaje, narudžbina i kontakata timova po regionima.
 8. Efikasnu internu komunikaciju sa zaposlenima iz svih delova Vašeg preduzeća.
 9. Planiranje budućih prodaja i analizu trendova potražnje na tržištu.
 10. Pristup podacima o Vašim Klijentima LAN mrežom, Internetom i Palm-top računarima.

 

GoldMine® Premium Edition 

Jednostavan i snažan CRM alat koji Vam omogućava da neprekidno unapređujete komunikaciju sa klijentima na svakodnevnom nivou (e-mail, faks, pisma, sastanci, aktivnosti).

Kako Vaš obim poslovanja bude rastao tako će novi poslovni ciljevi od Vas zahtevati da optimalno upravljate odnosima sa svojim postojećim klijentima. Ne dozvolite da Vas novi poslovi spreče da iskoristite svaku šansu u komunikaciji sa Vašim postojećim klijentima.

Da biste komunikaciju sa klijentima pretvorili u Vaš poslovni uspeh, koristite GoldMine® Premium Edition softver koji Vam omogućava:

 1. Da osvojite nove i zadržite postojeće klijente.
 2. Da radite u jedinstvenoj bazi e-mail komunikacije i aktivnosti.
 3. Da u komunikaciji svakom svom klijentu pristupate lično.

 

GoldMine® Premium Edition softverom Vi ćete biti fokusirani na uspeh u radu sa Vašim klijentima, a preduzeće će biti fokusirano na svoj poslovni uspeh.

Pitajte CPM
X