Investiciona izgradnja

CPM konsalting tim je sa stanovišta poslovanja investitora uspeo da dizajnira Sistem posredstvom jedinstvene baze podataka o svim investicijama preduzeća (PMIS - Project Management Information System) i na taj način efikasno objedini svu komunikaciju investitora sa ostalim učesnicima u procesu.

Sistem omogućava investitorima sveobuhvatno sagledavanje trenutnog stanja projekta u smislu obima posla, rokava i troškova. Korisnici mogu pristupiti sistemu putem Interneta, na siguran i efikasan način, bez obzira na to gde se u datom trenutku nalaze. To je veoma značajno posebno za velike investitore koji istovremeno realizuju veliki broj investicija koje su prostorno dislocirane.

Ono što je zajedničko Investitorima koji ulažu značajna sredstva na velikom broju projekata je teškoća u pravljenju preglednih i tačnih izveštaja, jer često postoje ostrva informacija čije objedinjavanje zahteva veliki utrošak vremena, uz dodatnu rezervu da neki podaci nisu blagovremeno dostavljeni. Sa CPM Sistemom Investitoru je omogućeno da svi podaci o investicijama budu na jednom mestu i da se uneti podatak automatski obrađuje u sistemu, čime je u svakom trenutku moguće dobiti izveštaj o različitim aspektima realizacije projekta.

Za  upravljanje investicionim novčanim i komunikacionim tokovima kao paltforma koristi se softversko rešenje Primavera Contract Management, koje zadovoljava potebe za upravljanjem ugovorima na svim nivoima preduzeća i omogućava rukovodiocima investicija da procene uticaj svojih odluka na budućnost svakog ugovora. Dodatno, za dinamičko (mrežno) planiranje i kontrolu investicija primenjuje se i softversko rešenje Primavera Professional Project Management.

Pitajte CPM
X