Konsalting

CPM tim profesionalnih konsultanata klijentima u EMEA regionu pruža širok spektar obuka, upravljačkih rešenja i korporativnih konsalting usluga. Bilo da je reč o razvoju ljudskih resursa, međunarodnoj sertifikaciji projektnih menadžera ili planiranju i kontroli realizacije investicija, osnovni cilj CPM konsalting angažovanja je brži ROI Vaših projekata i viši kvalitet upravljanja Vašom organizacijom.

CPM konsalting usluge namenjene su investiciono i projektno orjentisanim kompanijama koje žele da unaprede svoje poslovne procese, ljudske kapacitete i nivo usluga koje pružaju klijentima. CPM konsalting tim je sastavljen od iskusnih profesionalaca koji imaju iskustva u različitim sektorima, dugogodišnjem poslovanju međunarodnih preduzeća, privatnim i javnim kompanijama, kao i državnim institucijama. Vodeće CPM konsalting usluge su:

 • Ocena postojećeg nivoa upravljanja projektima u preduzeću
 • Analiza poslovnih potreba i priprema projektnog zadatka za implementaciju Sistema za upravljanje projektima
 • Priprema specifikacije optimalne hardverske i softverske konfiguracije Sistema za upravljanje projektima/investicijama
 • Implementacija Sistema za upravljanje projektima/investicijama
 • Definisanje plana metodološke obuke za rukovodstvo firme i rukovodstvo projekata
 • Definisanje plana softverske obuke korisnika i administratora PMIS sistema
 • Planiranje i kontrola realizacije projekata/investicija
 • Upravljanje postupkom izrade projektne i investicione dokumentacije
 • Ugovaranje i administracija projektnih nabavki
 • Vođenje fizičke i finansijske realizacije projekata
 • Upravljanje projektnom komunikacijom (investitor – glavni ugovarač – isporučioci)
 • Upravljanje održavanjem i podrškom sistema
 • Priprema za sertifikaciju poslovnih procesa i zaposlenih koji rukovode procesima

 

Konsalting

Pitajte CPM
X