Nafta i gas

CPM konsalting tim je sa stanovišta poslovanja investitora u sektoru nafte i gasa dizajnirao Sistemsajedinstvenom bazom podataka o svim investicijama (PMIS - Project Management Information System) i na taj način efikasno objedinio komunikaciju investitora sa ostalim učesnicima u procesu.

Sistem omogućava investitorima sveobuhvatno sagledavanje trenutnog stanja projekta u smislu obima posla, rokava i troškova. Korisnici mogu pristupiti sistemu putem Interneta, na siguran i efikasan način, bez obzira na to gde se u datom trenutku nalaze. To je veoma značajno za istovremenu realizuju velikog broja investicija koje su prostorno dislocirane.

Ono što je zajedničko Investitorimau sektoru nafte i gasa koji ulažu sredstva na velikom broju projekata je teškoća u pravljenju preglednih i tačnih izveštaja, jer često postoje ostrva informacija čije objedinjavanje zahteva veliki utrošak vremena, uz dodatnu rezervu da neki podaci nisu blagovremeno dostavljeni. Sa CPM Sistemom Investitoru je omogućeno da svi podaci o investicijama budu na jednom mestu i da se uneti podatak automatski obrađuje u sistemu, čime je u svakom trenutku moguće dobiti izveštaj o različitim aspektima realizacije projekta.

Za  upravljanje investicionim novčanim i komunikacionim tokovima kao paltforma koristi se softversko rešenje Primavera Contract Management, koje zadovoljava potebe za upravljanjem ugovorima na svim nivoima preduzeća i omogućava rukovodiocima investicija da procene uticaj svojih odluka na budućnost svakog ugovora. Dodatno, za dinamičko (mrežno) planiranje i kontrolu investicija primenjuje se i softversko rešenje Primavera Professional Project Management.

Neke od naših referenci u sektoru:

  • Nis a.d.
  • JP Srbijagas
Pitajte CPM
X