Softverske obuke

PRIMAVERA P6 paket

Primavera contract management paket

Microsoft Project

PRIMAVERA LIVE VIRTUAL CLASSES (LVC)

Pitajte CPM
X

Iskustva polaznika

Dragan Aleksić, Gemax
“Obuke koje CPM organizuje polaznicima daju snagu da prepoznaju poslovne probleme, lako ih reše i bolje iskoriste poslovne šanse. CPM ne nudi samo jednokratnu obuku vec podršku vašem poslovanju na duži rok.”

Siniša Luković, PFB
“Dugogodišnja saradnja sa CPM-om odvijala se, između ostalog, i kroz njihove softverske i metodološke obuke. Predavači su uspevali da kroz softverske kurseve prenesu svoje znanje i obuče korisnike za samostalan rad i da im kroz primere iz prakse približe filozofiju Oracle Primavera softvera.”

Jelena Šikarac, GP Mostogradnja
“Sve pohvale vezane za način prezentovanja znanja u oblasti upravljana projektima , upoznavanja sa programom Oracle Primavera, čiju obuku sam prošla u CPM-u. Veoma sam zadovoljna sa načinom predavanja, praktičnim vežbama, pratećim priručnicima i, naravno, primenljivim znanjem koje se stekne po završetku obuke. Sve pohvale ljubaznom osoblju tima i samim predavačima.”