Пријавите се на мејлинг листу

Референце


Телеком Србија

 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Увођење информационог система за
  управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених
 • Подршка корисницима при раду


Телекомуникације
Републике Српске

 • Израда бизнис анализе
 • Увођење информационог система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду


НИС

 • Развој специјализованих обука за запослене
 • Методолошке обуке запослених
 • Практичне радионице из управљање пројектима


ЈП Путеви Србије

 • Развој информационог управљачког модела
  за управљање инвестицијама у развоју, планирање, изградњу и реконструкцију, одржавање и заштиту мреже државних путева
 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених


ЈП Србијагас

 • Израда методологије за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду


ЈКП Београдске електране

 • Информатичка подршка управљања инвестиционим уговорима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду


Комерцијална банка

 • Израда методологије за управљање
  пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера
  Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених


Енергопројект

 • Испорука и имплементација
  софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду


Империјал градња

 • Процена зрелости процеса за управљање пројектима у предузећу
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених
 • Подршка корисницима при раду


ЕДБ Јавно осветљење

 • Израда система за управљање пројектима
 • Испорука и имплементација софтвера Primavera
 • Методолошке обуке запослених
 • Софтверске обуке запослених


Е-Smart

 • Увођење система квалитета
 • Методолошке обуке запослених


Nelt

 • Методолошке обуке запослених
 • Пакети за сертификацију запослених


Теленор

 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 100 запослених


Banca Intesa

 • Методолошке обуке запослених – комплетан програм за преко 50 запослених


VIP mobile

 • Методолошке обуке запослених

ЈП Аутопутеви Републике Српске

 • Методолошка обука пројектног тима за
  управљање пројектима
 • Набавка пилотске платформе за
  управљање инвестиционим пројектима
 • Обрада и унос у систем постојећих
  инвестиционих података пилот инвестиције
 • Израда методологије Управљања пројектима
ЕМС

ЈП Електромрежа
Србије

 • Развој јединствене методологије за Управљање пројектима
 • Методолошко уобличавање
  стандардних технолошких поступака за управљање инвестиционим
  пројектима у управљачке целине
 • Организовање инвестиционих пројеката у групе у виду портфoлија
 • Подршка при увођењу методологије за Управљање пројектима
 • Испорука софтверске платформе за управљање инвестиционим пројектима
 • Методолошка обука за руководиоце пројеката
 • Обука руководилаца пројеката за употребу корисничког упутства информационог система