Консалтинг

ЦПМ тим професионалних консултаната клијентима у ЕМЕА региону пружа широк спектар обука, управљачких решења и корпоративних консалтинг услуга. Било да је реч о развоју људских ресурса, међународној сертификацији пројектних менаџера или планирању и контроли реализације инвестиција, основни циљ ЦПМ консалтинг ангажовања је бржи РОИ Ваших пројеката и виши квалитет управљања Вашом организацијом. 

ЦПМ консалтинг услуге намењене су инвестиционо и пројектно орјентисаним компанијама које желе да унапреде своје пословне процесе, људске капацитете и ниво услуга које пружају клијентима. ЦПМ консалтинг тим је састављен од искусних професионалаца који имају искуства у различитим секторима, дугогодишњем пословању међународних предузећа, приватним и јавним компанијама, као и државним институцијама. Водеће ЦПМ консалтинг услуге су:

 • Оцена постојећег нивоа управљања пројектима у предузећу
 • Анализа пословних потреба и припрема пројектног задатка за имплементацију Система за управљање пројектима
 • Припрема спецификације оптималне хардверске и софтверске конфигурације Система за управљање пројектима/инвестицијама
 • Имплементација Система за управљање пројектима/инвестицијама
 • Дефинисање плана методолошке обуке за руководство фирме и руководство пројеката
 • Дефинисање плана софтверске обуке корисника и администратора ПМИС система
 • Планирање и контрола реализације пројеката/инвестиција
 • Управљање поступком израде пројектне и инвестиционе документације
 • Уговарање и администрација пројектних набавки
 • Вођење физичке и финансијске реализације пројеката
 • Управљање пројектном комуникацијом (инвеститор – главни уговарач – испоручиоци)
 • Управљање одржавањем и подршком система
 • Припрема за сертификацију пословних процеса и запослених који руководе процесима

Konsalting