Oracle Primavera

Oracle Primavera Project Portfolio Menagement решења су фокусирана на пројектно оријентисана предузећа и помажу им у управљајњу портфолиом цеолокупног животног циклуса пројеката, а примењују се на пројектима свих величина. 

Primavera решења помажу компанијама да донесу боље одлуке у управљању портфолиом, процене ризике и користи повезане са пројектима и да одреде да ли има довољно ресурса са одговарајућим вештинама за обављање посла. Ове  решења, најбоља у својој класи, обезбеђују извршавање пројектних задатака и контролу капацитета потребних  за  успешну реализацију пројеката на време, у оквиру буџета и уз намераван квалитет и дизајн.

Oracle Primavera је  светски лидер у испоруци софтверских решења за пружање подршке пројекту , процењено је да су помоћу Primavera производа успешно воде пројекти у укупном износу већем од 6 милијарди долара.

Oracle Primavera решења: