Полазници:  Сви који се баве развојем софтвера или IT инфраструктуром

Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

 • Дефиниција DevOps, циљеви и stakeholderi
 • Проблеми у ITбез DevOps
 • Предности DevOps
 • Agile frameworksи DevOps
 • Scrum
 • SAFe
 • Agile Service Management
 • Lean
 • Value Stream Mapping
 • Improvement Kata
 • Основни принципи и пракса
 • Како започети са DevOpsу Вашој организацији и шта може да се реши
 • Култура, понашање и оперативни модели
 • Које су улоге у DevOpsорганизацији
 • Како изгледа DevOpsу пракси
 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery and Deployment
 • DevSecOps
 • ChatOps
 • Kanban
 • Мерења, метрике и извештавање
 • Дељење, делегирање, укључивање и shadowing

Пријава на обуку