ESG, Oдрживост и утицај дигитализације

Полазници: Руководиоци пројеката, ESG менаџери, чланови ESG тима

Трајање: 3 дана (24 сата)

 • Основе ESG
 •  ESG историја и регулатива
 •  ESG Г циљеви
 •  Систем вредности ESG
 •  Примена ESG принципа
 •  Аспекти животне средине
 •  Друштвени аспекти
 •  Аспекти управљања
 •  Аспекти дизајна производа
 •  Аспекти ланца снабдевања
 •  Емисије ГХГ
 •  Енергетски менаџмент
 •  Добробит купаца
 •  Продајне праксе
 •  Радне праксе
 •  Укљученост запослених
 •  Пословна етика
 •  ESG  организација
 •  ESG извештавање

Пријава на обуку