Финансијски сектор

Финансијски сектор

У складу са светским трендовима у банкарском пословању, у циљу обезбеђивања конкурентске предности на тржишту и повећања квалитета управљања ИТ пројектима, неопходно је да Банка унапреди своју методологију за управљање реализацијом ИТ пројеката.

Крајњи циљ овог стратешки важаног развојног пројеката је даље побољшање пословања у следећим областима:

1. Боље одлучивање у фази иницирања пројеката, тј., анализа ефеката улагања и повраћаја инвестиција сваког пројекта. На основу ових анализа пројекат се пре почетка реализације благовремено оцењује и бива или одобрен или одбијен.

2. Увођење јединственог система за управљање људским ресурсима (запослени, руководство, екстерни учесници) који се у савременој пракси руковођења пројектима користи за:

 • Повећање продуктивности интерних ресурса
 • Рационализацију употребе екстерних ресурса
 • Додељивање приоритета пројектима на основу стратегије Банке и укупне искоришћености свих ресурса ИТ сектора

3. Портфолио анализа реализованих ефеката свих пројеката Банке кроз извештавање руководства о:

 • Статусу трошкова према врсти употребљених и утрошених ресурса
 • Планираним будућим потребама за ресурсима
 • Актуелном статусу свих пројеката Банке у посматраном временском интервалу
 • Актуелном статусу свих пројеката ИТ сектора Банке у посматраном временском интервалу

4. Стандардизовани начин извештавања, комуникације и израде пројектне документације

Применом савременог ЦПМ Система за управљање пројектима у ИТ сектору Банке осигурава се њена конкурентска предност на тржишту и повећава квалитет управљања ИТ пројектима. Финансијски резултати пројеката из перспективе Инвеститора огледају се у повећању вредности капитала Банке, а из перспективе клијената у повећању штедње, квалитета услуга и задовољства клијената.

НЕКЕ ОД НАШИХ РЕФЕРЕНЦИ У БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ:
 • Unicredit
 • Sberbank
 • Banka Intesa
 • Комерцијална банка
 • Народна банка Србије
 • Societe General (OTP)
 • NLB
 • Eurobank
 • Pireus банка
 • Addiko банка
 • Erstebank
 • Алфа банка