Индустријска производња

Индустријска производња

Индустријски произвођачи суочавају се са бројним изазовима, укључујући и повећање притиска конкуренције, веће регулације и мобилније и уситњеније радне снаге, чиме одржавања раста и профитабилности постаје већи изазов. Превртљива природа материјалних и трошкова радне снаге, уз брзо мењање спецификација пројеката и захтева купаца, чине управљање ресурсима и временом испоруке сложенијим него икада. Поред тога, строжији прописи захтевају строжијиа правила  о извештавању и бољу контролу.

Oracle Primavera Enterprise Project i Portfolio Menadžment (EPPM) решења помажу компанијама да:

  • Испоштују обавезе за  испоруку
  • Постигну пословне циљеви у високо конкурентном и захтевном окружењу
  • Унапређују, аутоматизују и убрзају процес производње

Обезбеђујући потпуну видљивост  пројеката, Oracle Primavera EPPM  решења омогућују компанијама у сектору индустријске производње да стално испитују ресурсе, набавке и распореде како би се обезбедило да свака фаза животног циклуса пројекта задовољава променљиве потребе купаца, као и да је производ испоручен на време и у оквиру буџета.