Информационе технологије

Информационе технологије

ЦПМ систем за управљање ИТ пројектима је намењен свим савременим развојно оријентисаним ИТ организацијама (у финансијском сектору, осигуравајућим друштвима, фондовима) којима је успешна реализација пројеката од пресудног значаја за успешно пословање на тржишту.

Без употребе комплексних и скупих решења, корисницима на располагању стоје неопходне управљачке функционалности:

 • Детаљна анализа ефеката улагања по сваком пројекту (ROI анализа)
 • Систем за управљање ресурсима (запослени, HW, SW, партнери) 
 • Једноставан увид удостигнућа свих пројеката (процењено, планирано, реализовано, преостало, тренд). Извештаји о:
 • Обиму
 • Трошковима
 • Роковима
 • Правилна алокацијае ресурса по пројектима и пословима
 • Извештаји о Вашем портфолиу пројеката у изабраном временском интервалу
 • Стандардизован начин извештавања руководства о свим Вашим пројектима

Јединствено ЦПМ решење ће Вам омогућити да на платформи података које већ поседујете:

 • Ускладите реализацију пројеката са Вашом пословном стратегијом
 • Оптимизујете инвестиционе и оперативне трошкове свог предузећа
 • Управљате свим ресурсима и ангажовањима запослених у Вашем ИТ сектору
 • Примењујете савремене управљачке методе (PMI, ISO, ITIL, Six Sigma, Agile)

Неке од референци у ИТ сектору

 • Algotech
 • Антегра
 • Беотел
 • BTR
 • Comtrade
 • Desk computers
 • E-Smart
 • Информатика
 • Параллел
 • Перихард
 • SAGA
 • SAP
 • SB soft
 • Seavus, Македонија
 • Spinnaker
 • SRC
 • ZIS