Информационе технологије

Информационе технологије

ЦПМ систем за управљање ИТ пројектима је намењен свим савременим развојно оријентисаним ИТ организацијама (банкама, финансијским институцијама, осигуравајућим друштвима и другим) којима је успешна реализација пројеката од пресудног значаја за успешно пословање на тржишту.

Без употребе комплексних и скупих решења, корисницима на располагању стоје неопходне управљачке функционалности:

 • Детаљна анализа ефеката улагања по сваком пројекту (ROI анализа)
 • Систем за управљање ресурсима (запослени, HW, SW, партнери) 
 • Једноставан увид у статус свих Ваших пројекта (перформансе)
 • Извештаји о нивоу трошкова Вашег пројекта (планирано, реализовано, процењено)
 • Правилна алокације ресурса по пројектима и пословима
 • Извештаји о Вашем портфолиу пројеката у изабраном временском интервалу
 • Стандардизован начин извештавања руководства о свим Вашим пројектима

Јединствено ЦПМ Интранет решење ће Вам омогућити да на платформи коју већ поседујете:

 • Ускладите реализацију пројеката са Вашом пословном стратегијом
 • Оптимизујете инвестиционе и оперативне трошкове свог предузећа
 • Управљате свим ресурсима и ангажовањима запослених у Вашем ИТ сектору
 • Примењујете савремене управљачке методе (PM3, ISO9000, ITIL, Six Sigma)
НЕКЕ ОД НАШИХ РЕФЕРЕНЦИ У ИТ СЕКТОРУ:
 • Algotech
 • Антегра
 • Беотел
 • Божић и синови
 • BTR
 • Comtrade
 • Desk computers
 • E-Smart
 • Информатика
 • Паралел
 • Перихард
 • SAGA
 • SAP
 • SB soft
 • Seavus, Македонија
 • Spinnaker
 • SRC
 • ZIS
 • Prointer