Инвестициона изградња

Инвестициона изградња

ЦПМ консалтинг тим је са становишта пословања инвеститора успео да дизајнира Систем посредством јединствене базе података о свим инвестицијама предузећа (PMIS – Project Management Information System) и на тај начин ефикасно обједини сву комуникацију инвеститора са осталим учесницима у процесу.

Систем омогућава инвеститорима свеобухватно сагледавање тренутног стања пројекта у смислу обима посла, рокава и трошкова. Корисници могу приступити систему путем Интернета, на сигуран и ефикасан начин, без обзира на то где се у датом тренутку налазе. То је веома значајно посебно за велике инвеститоре који истовремено реализују велики број инвестиција које су просторно дислоциране.

Оно што је заједничко Инвеститорима који улажу значајна средства на великом броју пројеката је тешкоћа у прављењу прегледних и тачних извештаја, јер често постоје острва информација чије обједињавање захтева велики утрошак времена, уз додатну резерву да неки подаци нису благовремено достављени. Са ЦПМ Системом Инвеститору је омогућено да сви подаци о инвестицијама буду на једном месту и да се унети податак аутоматски обрађује у систему, чиме је у сваком тренутку могуће добити извештај о различитим аспектима реализације пројекта.

За  управљање инвестиционим новчаним и комуникационим токовима као палтформа користи се софтверско решење Unifier, које задовољава потребе за управљањем уговорима на свим нивоима предузећа и омогућава руководиоцима инвестиција да процене утицај својих одлука на будућност сваког уговора. Додатно, за динамичко (мрежно) планирање и контролу инвестиција примењује се и софтверско решење Primavera Professional Project Management.