Јавни сектор

Јавни сектор

Више од четврт века Системи за управљање пројектима у Сектору државне управе, користе се у Владиним институцијама широм Европе и САД за тимски рад, планирање, реализацију и контролу инвестиционих, развојних и инфраструктурних пројеката. Савремени системи за управљање пројектима у Сектору државне управе су снажни, лаки за коришћење и применљиви на програмима и пројектима свих величина.

Систем за управљање пројектима заснован на најбољој светској пракси (Project Portfolio Management) помаже организацијама у Сектору државне управе да иницирају, селектују, планирају, управљају и контролишу чак и најсложеније пројекте и програме. Ови системи обезбеђују Агенцијама и ресорним Министарствима целовито сагледавање прогреса свих пројеката и програма и омогућава успешну реализацију у оквиру рокова и буџета и регулаторних захтева. Поштовање међународних стандарда ISO 9000, међународних рачуноводствених стандарда и регулатива Европске уније, саставни су део имплементације Система за управљање пројектима у Сектору државне управе и обезбеђују интегрисано управљање свим финансијским и временским аспектима програма и пројекта.

Фазно имплементиран, Систем обезбеђује прецизно планирање и управљање комплексним програмима и међусобно зависним пројектима заснован на пројектним улогама (топ менаџмент, функционално руководство, руководиоци пројеката, чланови пројектног тима) обезбеђује следеће пословне ефекте:

 • Интегрисано планирање и контрола свих пројеката и програма у оквирима буџета
 • Стандардна (PMI) методологија за управљање пројектима
 • Целовита база знања за развој најбоље пројектне праксе
 • Примена технолошких и пословних искустава у реализацији стратегије
 • Стандардизовано мерење учинка на пројектима
 • Ефективни механизми комуникације са свим кључним учесницима на пројекту (финансијер, инвеститор, пројектант, извођачи, добављачи)
НЕКЕ ОД НАШИХ РЕФЕРЕНЦИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ:
 • Агенција за развој малих и средњих предузећа
 • Београдски водовод и канализација
 • Инжењерска комора Србије
 • Министарство финансија
 • Министарство грађевине
 • Министарство за државну управу и локалну самоуправу
 • Министарство за капиталне инвестиције
 • Министарство за социјална питања
 • Министарство здравља
 • МУП Републике Србије
 • ПК Београда
 • ПК Србије
 • СДПР Југоимпорт