Методологија

Методологија

ЦПМ методологија представља приступ имплементацији пројеката који смо развили. Пажљиво процењујемо имплементационе  потребе клијента и, на основу њих,  састављамо тимове искусних стручњака, који  укључује руководиоца пројекта, стручњака за интеграцију, методолога за управљање пројектима, консултаната за имплементацију, стручњака за управљање пословним процесом и сертификоване тренере.

Изградили смо и усавршили сопствену методологију за управљање пројектима имплементације решења у предузећима и сет стандардних пројекатних алата. Наш приступ имплементацији заснован је на практичаном процесу по узору на наше портфолио системе за управљање пројектима. У наставку су неке кључне предности нашег  приступа:

 • Фокусира се на пословне потребе
 • Максимизира исплативост инвестиција Клијента у оквиру предузећа
 • Дефинише “како, ко, шта и када”
 • Подстиче сарадњу Клијента
 • Обезбеђује документацију
 • Планира развој

Идентификовали смо кључне критичне факторе  успеха који су уско повезани с нашим методолошким приступом. То су основни показатељи који покрећу успех имплементације и фокусирају се на менаџерске или предузетничке области којима се стално мора поклањати пажња. Ови  кључни критични фактори успеха су:

 • Прибављање подршке с врха
 • Обезбеђивање стратегије
 • Управљање очекивањима заинтересованих страна
 • Управљање променама
 • Развијање документације и упутстава
 • Тежња ка задовољству клијената

Наше методологија је осмишљена како би пружила ефикасан план за спровођење система за управљање пројектима, истовремено  интегришући системе у  клијентаове организационе и процесе управљања пројектима. Наше дугогодишње искуство је показало да овакав приступ смањује ризике и повећава потенцијал за постизање жељених резултата.