Нафта и гас

Нафта и гас

ЦПМ консалтинг тим је са становишта пословања инвеститора у сектору нафте и гаса дизајнирао Систем са јединственом базом података о свим инвестицијама предузећа (PMIS – Project Management Information System) и на тај начин ефикасно објединиo сву комуникацију инвеститора са осталим учесницима у процесу.

Систем омогућава инвеститорима свеобухватно сагледавање тренутног стања пројекта у смислу обима посла, рокава и трошкова. Корисници могу приступити систему путем Интернета, на сигуран и ефикасан начин, без обзира на то где се у датом тренутку налазе. То је веома значајно за истовремену реализују велики број инвестиција које су просторно дислоциране.

Оно што је заједничко Инвеститорима у сектору нафте и гаса који улажу средства на великом броју пројеката је тешкоћа у прављењу прегледних и тачних извештаја, јер често постоје острва информација чије обједињавање захтева велики утрошак времена, уз додатну резерву да неки подаци нису благовремено достављени. Са ЦПМ Системом Инвеститору је омогућено да сви подаци о инвестицијама буду на једном месту и да се унети податак аутоматски обрађује у систему, чиме је у сваком тренутку могуће добити извештај о различитим аспектима реализације пројекта.

За  управљање инвестиционим новчаним и комуникационим токовима као палтформа користи се софтверско решење Unifier, које задовољава потебе за управљањем уговорима на свим нивоима предузећа и омогућава руководиоцима инвестиција да процене утицај својих одлука на будућност сваког уговора. Додатно, за динамичко (мрежно) планирање и контролу инвестиција примењује се и софтверско решење Unifier.

НЕКЕ ОД НАШИХ РЕФЕРЕНЦИ У СЕКТОРУ:
  • Нис а.д.
  • ЈП Србијагас