Oracle Primavera

Oracle Primavera

Oracle Primavera софтверска решења су фокусирана на инвестиционо и пројектно оријентисана предузећа. Корисницима помажу у управљањ у целокупним животним циклусом пројекта и програма примењују се на пројектима и у тимовима свих величина. 

Oracle Primavera решења помажу компанијама да донесу боље одлуке при управљању портфолиом пројеката и програма, процене ризике, користи од пројеката и расположивост ресурса са одговарајућим вештинама за обављање планираног посла. Ова решења, најбоља у својој класи, обезбеђују извршавање планираних пројектних циљева и контролу капацитета потребних  за  успешну реализацију пројеката на време, у оквиру буџета и са уговореним квалитетом.

Oracle Primavera GBU је светски лидер у развоју, подршци и испоруци софтверских решења за управљање пројектима. Процењено је да се у овом тренутку помоћу Oracle Primavera производа успешно воде пројекти у укупном износу већем од 6 билијардиамеричких долара.

Oracle Primavera решења:

Oracle Primavera решења по индустријама

 

Техничка подршка