Oracle Primavera Unifier

Управљање капиталним програмима: Контрола пројеката и управљање постројењима

Увећајте ефикасност улагања својих капиталних средстава користећи податке и флексибилне увиде у њих као полугу којом ћете обезбедити да се усмерите на пројекте који дају највећи допринос остварењу циљева ваше организације. Успешно извршите пројекте користећи стандардизоване поступке и искористите надзор над пројектима како бисте одржали читав портфолио пројеката на правом путу док истовремено ефикасно одржавате све своје изграђене објекте и постројења.

Побољшајте управљање капиталним програмима, као и објектима и постројењима

Побољшајте тачност предвиђања новчаних токова, администрацију уговора, контролу токова готовине и управљање изворима финансирања и трошковима применом система на нивоу пројеката, програма и портфолија у организацији који је изграђен да повеже међусобно условљене радње као што су финансирање, буџетирање, реализација уговора и набавки и управљање променама. Увећајте улагања у своја капитална средства управљањем и оптимизацијом свих фаза животног циклуса ваше некретнине од управљања пројектом изградње објекта/постројења до његовог одржавања.

Стандардизовано планирање портфолија

Primavera Unifier подржава стандардизовано планирање портфолиа и одабир правих пројеката користећи релевантне тренутне и прошле пројектне податке како би се обезбедила доследна усклађеност између капиталних програма и организационих циљева.

Комплетне контрола пројеката

Primavera Unifier пружа снажну контролу трошкова, укључујући процене потреба, токове новца и управљање изворима финансирања, управљање уговорима и ризицима у целој организацији и праћење кључних догађаја на основу Примавериног пројектног распореда.

Управљање објектима и имовином

Управљање објектима помоћу Primavera Unifier омогућава управљање задацима, укључујући захтеве за сервисирањем, превентивно и корективно одржавање, инвентарисање, инспекције и процене стања објеката/постројења, а подржава и ревизије и аутоматизовано извештавање.

Прилагодиви пословни токови засновани на обрасцима

Primavera Unifier токови рада засновани на обрасцима омогућавају интелигентно управљање круговима одобравања, укључујући увезивање више радних токова у један пословни процес, динамичко преусмеравање радних токова за наредне прегледе.

Увид у портфолио и извештавање

Извештавање о више пројеката и увиди које пружа Primavera Unifier користе Oracle Analytics Publisher и испоручују тачне, ажурне податке о токовима новца и статусе на нивоу пројекта и портфолија.

Unifier мобилна апликација

Управљајте и одобравајте записе у оквиру пословних процеса где год да се налазите, „online“ или „offline“. Примајте обавештења, стварајте записе и приложите фотографије са радних места како бисте пратили напредак пројекта.

Предности управљања животним циклусом пројекта и имовином

Аутоматизација и стандардизација портфолио планирања побољшава усклађеност са циљевима организације. Контрола на нивоу пројекта и портфолија помаже да се обезбеди успешно извршење пројекта и оптимизација портфолија. Дигитализација постројења и управљање имовином побољшавају оперативна достигнућа.

01) Предности интегрисаног планирања и извршења пројекта

Користите податке о стварним токовима новца да бисте побољшали обавештености и тачност прогнозе. Делите релевантне податке између планирања и извршења како бисте смањили ризик од кашњења у вези са финансирањем.

02) Користи од обједињеног управљања трошковима и уговорима

Интегрисано управљање трошковима и уговорима помаже у повећању тачности предвиђања, побољшава видљивост токова новца и убрзава администрацију уговора и њихових измена.

03) Предности повезаног управљања уговорима и променама

Повежите управљање уговорима и променама да бисте повећали контролу над вашим уговорним обавезама. Смањите време потребно за ажурирање уговора на основу одобрених промена.

04) Обједините предности управљања трошковима и пројектним распоредом

Повећајте тачност буџета и предвиђања, пратите напредак пројекта, стекните увид у утицаје промена на трошкове и пројектни распоред и оверите завршен посао.

05) Корист од управљања изворима финансирања

Управљајте вишеструким изворима финансирања како бисте осигурали да су средства правилно распоређена, да се поштују временски распореди и да је извештавање тачно и у складу захтевима.

06) Предности управљања објектима и имовином

Превентивно одржавање, управљање радним налозима и администрација гаранција штеде време и новац, помажући вам да побољшате операције и повећате ефикасност током животног циклуса некретнине. Подржите планирање буџета и одржавања тако што ћете аутоматизовати инспекцију стања ваших објеката и постројења као исход прикупљања података, анализе и извештавања.

 

 
 
 
 
 
 
пројекта и портфолија. 
Унифиер мобилна апликација 
Управљајте и одобравајте записе у оквиру пословних процеса где год да се налазите, online“ или 
offline. Примајте обавештења, стварајте записе и приложите фотографије са радних места како 
бисте пратили напредак пројекта. 
Предности управљања животним циклусом пројекта и имовином 
Аутоматизација и стандардизација портфолио планирања побољшава усклађеност са 
циљевима организације. Контрола на нивоу пројекта и портфолија помаже да се обезбеди 
успешно извршење пројекта и оптимизација портфолија. Дигитализација постројења и 
управљање имовином побољшавају оперативна достигнућа. 
01 Предности интегрисаног планирања и извршења пројекта 
Користите податке о стварним токовима новца да бисте побољшали обавештености и тачност 
прогнозе. Делите релевантне податке између планирања и извршења како бисте смањили ризик 
од кашњења у вези са финансирањем. 
02 Користи од обједињеног управљања трошковима и уговорима 
Интегрисано управљање трошковима и уговорима помаже у повећању тачности предвиђања, 
побољшава видљивост токова новца и убрзава администрацију уговора и њихових измена. 
03 Предности повезаног управљања уговорима и променама 
Повежите управљање уговорима и променама да бисте повећали контролу над вашим уговорним 
обавезама. Смањите време потребно за ажурирање уговора на основу одобрених промена. 
04 Обједините предности управљања трошковима и пројектним распоредом 
Повећајте тачност буџета и предвиђања, пратите напредак пројекта, стекните увид у утицаје 
промена на трошкове и пројектни распоред и оверите завршен посао. 
05 Корист од управљања изворима финансирања 
Управљајте вишеструким изворима финансирања како бисте осигурали да су средства правилно 
распоређена, да се поштују временски распореди и да је извештавање тачно и у складу захтевима. 
06 Предности управљања објектима и имовином 
Превентивно одржавање, управљање радним налозима и администрација гаранција штеде време 
и новац, помажући вам да побољшате операције и повећате ефикасност током животног циклуса 
некретнине. Подржите планирање буџета и одржавања тако што ћете аутоматизовати инспекцију 
стања ваших објеката и постројења као исход прикупљања података, анализе и извештавања. 
 
 
 

 

 
 

 

Управљање капиталним програмима: Контрола пројеката и управљање постројењима

Увећајте ефикасност улагања својих капиталних средстава користећи податке и флексибилне увиде у њих као полугу којом ћете обезбедити да се усмерите на пројекте који дају највећи допринос остварењу циљева ваше организације. Успешно извршите пројекте користећи стандардизоване поступке и искористите надзор над пројектима како бисте одржали читав портфолио пројеката на правом путу док истовремено ефикасно одржавате све своје изграђене објекте и постројења.

Побољшајте управљање капиталним програмима, као и објектима и постројењима

Побољшајте тачност предвиђања новчаних токова, администрацију уговора, контролу токова готовине и управљање изворима финансирања и трошковима применом система на нивоу пројеката, програма и портфолија у организацији који је изграђен да повеже међусобно условљене радње као што су финансирање, буџетирање, реализација уговора и набавки и управљање променама. Увећајте улагања у своја капитална средства управљањем и оптимизацијом свих фаза животног циклуса ваше некретнине од управљања пројектом изградње објекта/постројења до његовог одржавања.

Стандардизовано планирање портфолија

Primavera Unifier подржава стандардизовано планирање портфолиа и одабир правих пројеката користећи релевантне тренутне и прошле пројектне податке како би се обезбедила доследна усклађеност између капиталних програма и организационих циљева.

Комплетне контрола пројеката

Primavera Unifier пружа снажну контролу трошкова, укључујући процене потреба, токове новца и управљање изворима финансирања, управљање уговорима и ризицима у целој организацији и праћење кључних догађаја на основу Примавериног пројектног распореда.

Управљање објектима и имовином

Управљање објектима помоћу Primavera Unifier омогућава управљање задацима, укључујући захтеве за сервисирањем, превентивно и корективно одржавање, инвентарисање, инспекције и процене стања објеката/постројења, а подржава и ревизије и аутоматизовано извештавање.

Прилагодиви пословни токови засновани на обрасцима

Primavera Unifier токови рада засновани на обрасцима омогућавају интелигентно управљање круговима одобравања, укључујући увезивање више радних токова у један пословни процес, динамичко преусмеравање радних токова за наредне прегледе.

Увид у портфолио и извештавање

Извештавање о више пројеката и увиди које пружа Primavera Unifier користе Oracle Analytics Publisher и испоручују тачне, ажурне податке о токовима новца и статусе на нивоу пројекта и портфолија.

Unifier мобилна апликација

Управљајте и одобравајте записе у оквиру пословних процеса где год да се налазите, „online“ или „offline“. Примајте обавештења, стварајте записе и приложите фотографије са радних места како бисте пратили напредак пројекта.

Предности управљања животним циклусом пројекта и имовином

Аутоматизација и стандардизација портфолио планирања побољшава усклађеност са циљевима организације. Контрола на нивоу пројекта и портфолија помаже да се обезбеди успешно извршење пројекта и оптимизација портфолија. Дигитализација постројења и управљање имовином побољшавају оперативна достигнућа.

01 Предности интегрисаног планирања и извршења пројекта

Користите податке о стварним токовима новца да бисте побољшали обавештености и тачност прогнозе. Делите релевантне податке између планирања и извршења како бисте смањили ризик од кашњења у вези са финансирањем.

02 Користи од обједињеног управљања трошковима и уговорима

Интегрисано управљање трошковима и уговорима помаже у повећању тачности предвиђања, побољшава видљивост токова новца и убрзава администрацију уговора и њихових измена.

03 Предности повезаног управљања уговорима и променама

Повежите управљање уговорима и променама да бисте повећали контролу над вашим уговорним обавезама. Смањите време потребно за ажурирање уговора на основу одобрених промена.

04 Обједините предности управљања трошковима и пројектним распоредом

Повећајте тачност буџета и предвиђања, пратите напредак пројекта, стекните увид у утицаје промена на трошкове и пројектни распоред и оверите завршен посао.

05 Корист од управљања изворима финансирања

Управљајте вишеструким изворима финансирања како бисте осигурали да су средства правилно распоређена, да се поштују временски распореди и да је извештавање тачно и у складу захтевима.

06 Предности управљања објектима и имовином

Превентивно одржавање, управљање радним налозима и администрација гаранција штеде време и новац, помажући вам да побољшате операције и повећате ефикасност током животног циклуса некретнине. Подржите планирање буџета и одржавања тако што ћете аутоматизовати инспекцију стања ваших објеката и постројења као исход прикупљања података, анализе и извештавања.