Oracle Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier Project Controls је моћно решење дизајнирано за управљање портфолијима пројеката, контролу уговора и управљање сарадњом на пројекту. Управљање портфолиом обезбеђује доносиоцима одлука у предузећу платформу за интегрисано управљање пројектима и програмима како би се обезбедило најефикасније коришћење капиталних инвестиција, ресурса и готовине. Управљање трошковима пројекта омогућава флексибилну аутоматизацију управљања најсложенијим уговорима, новчаним токовима и средствима. Пројектна сарадња омогућава флексибилне пословне процесе за израду, архивирање и испоруку документације потребне за реализацију пројеката и програма.

ПРЕДНОСТИ

Аутоматизује планирање, праћење и управљање приходима, расходима, потрошњом ресурса, новчаним токовима и пословним процесима унутар организације. Омогућава развој више сценарија планирања капитала, укључујући моделе тока готовине одозго надоле и одоздо према горе и одобрење изабраног портфеља за извршење. Аутоматизује управљање пословним процесима токова готовине (са прилагодљивом структуром кода готовине). Подржава приказ вишеструких циљних планова заснованих на времену, стварним подацима, прогнозама и управљању вредности, сажетак или на нивоу новчаних кодова. Управља портфолијима пројеката и програма (у целом животном циклусу портфеља). Комплетно решење за контролу трошкова пројеката, програма и уговора. Оracle Primavera Unifier Facilities and Asset Management је моћно (и једноставно за коришћење) решење за управљање вашим некретнинама и објектима. Доступан као решење „у облаку“ или у вашој мрежи, омогућава аутоматизацију свих потреба управљања корисницима и власницима објеката и некретнина. Основне функције укључују подршку у пружању услуга, превентивно и корективно одржавање, инвентар, надзор и инспекције, као и процену стања објекта и управљање простором.