Oracle’s Primavera Contractor

Oracle’s Primavera Contractor

Oracle Primavera Contractor је приступачно решење специјално направљено за извођаче радова, које чини заказивање, извештавање и планирање напретка једноставним. Као извођачу, способност прављења ефикасаног распореда који свако на Вашем пројекту може да разуме и користи је од кључне важности. Primavera Contractor Вам омогућава да стално комуницирате и пружате тачне и ажуриране извештаје менаџеру пројекта  током целог пројекта, како би се обезбедило да будети плаћени на време.

ПРЕДНОСТИ

  • Направите план и распоред пројеката брзо и лако
  • Идентификујте кључне односа користећи мрежне дијаграме активности са логиком праћења
  • Лако креирајте атрактиван и потпуно прилагодљив графички укључујући гантограме, дијаграме мрежне активности, дијаграме логике временског обима и хистограме
  • Контролишете буџете, промене и процењује колико је остало до завршетка како бисте обезбедили несметану испоруку пројекта