Oracle’s Primavera P6 Analytics

Oracle’s Primavera P6 Analytics

Oracle Primavera P6 Analytics је интелигентно софтверско решење које Вам пружа вредне увиде у вашу Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management базу пројектних података и перформансе портфолиа пројеката., Ово решење омогућава откривање пројектних трендова, узрока проблема , предвиђање кретања трошкова, и помаже вам да ефикасније водите пројекте и доносите боље одлуке

Изграђено на Оракловој платформи пословне интелигенције (Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus), Primavera P6 Analytics решење се испоручује са новом ажурираном верзијом Primavera P6 Reporting Database. Унос, мапирање табела података, израда модела података за извештавање, у Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management бази пројектних података,, су интегрисани и доступни у једном решењу.

ORACLE PRIMAVERA P6 ANALYTICS ВАМ ОМОГУЋАВА ДА:

  • Добијете потпуни увид у пројектна дешавања, комплетну историју и трендове пројеката
  • Брзо идентификујете могуће проблеме повезане са пројектним достигнућима
  • Ефикасно отклоните проблеме који могу да се појаве током животног циклуса пројекта
  • Донесете боље одлуке о портфолиу пројеката