Oracle’s primavera p6 enterprise project portfolio management

Oracle’s primavera P6 enterprise project portfolio management

Oracle Primavera P6, Enterprise Project Portfolio Management је  комплетно решење за одређивање корпоративних пројектних приоритета, планирање и управљање извршавањем пројеката, програма и портфолиа ,снажно и поуздано, а истовремено једноставно за коришћење. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management је интегрисано решење за управљање портфолиом пројеката, које се састоји из скупа функционалности чија је улога да одговори на пројектне потребе сваког члана тима, у зависности од његове улоге, одговорности и захтеваних вештина. Jединствено решење за управљање пројектима свих величина, прилагођава се различитим нивоима сложености посла у оквиру пројекта и даје могућност напредних анализа свих аспеката пројекта у Вашој организацији и пројектном тиму.

ПРЕДНОСТИ

  • Планирање свих димензија пројекта, успостављање временског распореда, плана ангажмана ресурса и новчаних средстава 
  • Контрола реализације програма и појединачних пројеката у односу на плана
  • Избор стратешки најбољих пројеката у портфолију
  • Усклађивање и нивелирање ангажовања људских и материјалних ресурса
  • Додела и праћење достигнућа пројекта (обим, време, ресурси и трошкови)
  • Визуелизација напретка пројекта у односу на пројекатни план
  • Ефикаснија комуникацијау свих учесника на пројекту
  • Интеграција система за управљање уговорима и  управљање пројектима