Oracle’s Primavera P6 Professional Project Management

Oracle’s Primavera P6 Professional Project Management

Софтвер Oracle Primavera P6 Professional Project Management омогућава руководиоцима пројеката и извођачима да планирају, прате и контролишу све своје пројекте. Прихваћен као стандард за управљање инвестиционим пројектима, Primavera P6 Professional Project Management обликована је за вођење, капиталних пројеката и програма. Може се користити за организовање пројеката са прекодо 100.000 активности и пружа могућност управљања неограниченим бројем ресурса и израду неограниченог броја циљних планова. Велики број пројектних података захтева моћне алгоритме за прорачун мрежних дијаграма, нивелирање ресурса, али истовремено и веома флексибилне алате који пружају велики број начина организације, филтрирања и сортирања података о пројектним активностима, пројектима, трошковима и ресурсима.

ПРЕДНОСТИ

  • Истовремено управљање обимом, временским распоредом, ресурсима и трошковима
  • Планирање, успостављање временског распореда и контрола извршења пројеката
  • Правовремено додељивање и анализа неопходних ресурса
  • Праћење и визуелизација напретка пројекта у односу на пројекатни план
  • Спровођење “шта ако” анализе и анализа алтернативних пројектних планова