Oracle’s Primavera Risk Analysis

Oracle’s Primavera Risk Analysis

Oracle Primavera Risk Analysis је решење за комплетну идентификацију, анализутику и управљање животним циклусом ризика на пројектима. Јединствено решење које интегрише управљање ризицима, првенства, вероватноће и утицаје са становишта обима, рокова, трошкова, квалитета, количине рада и временског распореда. Primavera Risk Analysis омогућава одређивање нивоа поузданости успеха пројекта, као и брзо и лако утврђивање управљачких стратегија и израду планова превентивног деловања за непредвиђене ситуације и ризике. Пружиће Вам објективан преглед одговора на потенцијалне непредвиђене ситуације на које треба да обратите пажњу у својим плановима реализације пројекта са становишта временске и трошковне резерве, као и анализу исплативости планова којима се одговара на ризике. У комбинацији са другим алатима за динамичко планирање, чини основу “ризику прилагођеног временског распореда”, који данас постаје стандард у планирању и управљању пројектима.

ПРЕДНОСТИ

  • Професионални регистар ризика помоћу којег се на једном месту уочавају, процењују, разврставају и прате сви пројектни ризици (опасности и шансе)
  • Прати све ризике како на нивоу пројекта, тако и на ниову сваке појединачне активности
  • Омогућава управљање различитим сценаријима и плановима одоговора на ризике, тако да се у циљном плану одаберу најбољи правци деловања
  • Даје преглед и омогућава квалитативну и квантитативну оцену ризика за сваки појединачни ризик или ставку одговора
  • Комплетна аналитика животног циклуса управљања ризиком кроз напредну аналитику трошкова и рокова заснована на Монте Карло анализи
  • Омогућава извештавање о степену поузданости плана пројекта у односу на рокове, трошкове, временску резерву, интерну стопу повраћаја инвестиције и нето тренутну вредност