Oracle’s Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier Project Controls је моћно решење које је намењено за управљање портфолијима пројеката, контролу уговора и управљање сарадњом учесника на пројектима. Управљање портфолијима пружа доносиоцима одлука у предузећу платформу за обједињено управљање пројектима и програмима како би се осигурало најефикасније коришћење капиталних улагања, ресурса и новчаних средстава. Управљање пројектним трошковима пружа флексибилну аутоматизацију управљања најсложенијим уговорима, новчаним токовима и фондовима. Пројектна сарадња омогућава прилагодљиве пословне процесе за развој, завођење и доставу документације потребне за извршење пројеката и програма.

ПРЕДНОСТИ

Аутоматизује планирање, праћење и управљање приходима, расходима, потрошњом ресурса, новчаним токовима и пословним процесима унутар организације. Омогућава развој вишеструких сценарија капиталног планирања, укључујући „cash flow“  моделе „с врха на доле“ и „одоздо на горе“ и одобрење изабраног портфолиа за извршење.

  • Аутоматизује управљање пословним процесима везаним за новчане токове (са прилагодљивом структуром новчаних кодова)
  • Подржава приказ више циљних планова заснованих на времену, стварним подацима, прогнозама и управљање оствареном вредношћу, сумарно или на нивоу новчаних кодова
  • Управља портфолијима пројеката и програма (у комплетном животном циклусу портфолија)
  • Потпуно решење за контролу трошкова пројеката, програма и уговора

Oracle’s Primavera Unifier Facilities and Asset Management је моћно (и лако за употребу) решење за управљање вашим некретнинама и објектима. Доступно је као решење „у облаку“ или у вашој мрежи, омогућава аутоматизацију свих управљачких потреба корисника и власника објеката и некретнина. Основне функције обухватају подршку пружању услуга, превентивно и корективно одржавање, попис, надзор и инспекције, као и процене стања објекта и управљање простором.

  •