Outsourcing

Project Management Outsourcing

ЦПМ  Outsourcing руководилаца пројекта: Дилеме, предности и наш приступ.

Када ради са тимом на пројекту, екстерно ангажовани менаџер пројекта мора да се фокусира на десетине питања истовремено. Како да олакша рад тиму на даљину, како да обезбеди ефикасну комуникацију са учесницима и како да оствари планиране циљеве применом расположивих ресурса. Потрага за искусним и професионалним руководиоцима пројеката у кући може бити изазовна и захтевна, посебно за мала и средња предузећа.

Ангажовање ЦПМ руководиоца пројекта као дела вашег тима је одлична алтернатива успостављању процеса интерног управљања пројектима. Екстерно ангажовани ЦПМ руководилац пројекта може лакше да управља тимом, обезбеди ефикасан и транспарентан процес развоја производа, смањи укупне трошкове пројекта и донесе много вредних иновација у процесе управљања.

Као пружалац услуга управљања пројектима од 1998. године, ЦПМ вам пружа све предности искусног руководиоца пројекта, доносећи лидерство у ваш тим, целовит професионални приступ управљању пројектима и извршење ваше стратегије.

Управљање пројектом као услуга – ЦПМ Outsourcing – Главни изазови и начини на које их ми решавамо

Outsourcing Управљање пројектима је постало саставни део стратешке реализације пројеката јер компанијама пружа бројне погодности:

  • Приступ широком спектру (ЦПМ) професионалаца и стручности
  • Брзу активацију знања и поверење интерног пројектног тима 
  • Уштеде у времену неопходном за проналажење, школовање и сертификацију руководилаца пројекта              

Међутим, не верују сви да ангажовање екстерног ЦПМ менаџера пројекта може донети исто толико користи као и интерно изабрани менаџер пројекта. Клијенти обично имају две основне дилеме у вези са екстерним управљањем пројектима:

  • Недостатак оперативне контроле над ресурсима.
  • Губитак функционалног ауторитета над процесом развоја производа, одлукама на пројекту и пословним ефектима пројекта.

Како можемо да ублажимо ове ризике?

Менаџери пројеката у ЦПМ-у имају већу контролу над развојним тимом него клијент, што им омогућава да лидерством осигурају да чланови тима раде најбоље што могу. Поред тога, ми редовно обавештавамо наше клијенте о статусу пројекта и са њима разговарамо о критичним одлукама (методологија развоја, избор технологије, циљеви спринта, итд.). Углавном, ЦПМ руководиоци пројеката прате прогрес пројекта тако што праве недељне извештаје о статусу, организују редовне standup састанке тима и на крају итерације окупе цео тим са циљем да организују успешну ретроспективу.

Клијенте такође често брине квалитет финалног производа. Додатно, свака компанија има свој приступ и стандарде квалитета за развој производа. За екстерно ангажоване лидере пројекта може бити изазовно како да обезбеде да извођач ради по интерним стандардима и да коначни производ пројекта задовољи све потребе купца.

Како ублажавамо овај ризик?

 – У ЦПМ-у примењујемо строге интерне стандарде планирања и праћења пројекта који нам помажу да изградимо производе највишег квалитета. Додатно, током фазе припреме пројекта, ЦПМ пословни аналитичари и руководици тимова истражују захтеве купаца да би јасно дефинисали циљеве пројекта и функционалност производа. На тај начин осигуравамо да ће финални производ задовољити све потребе, очекивања и стандарде клијента.

Безбедност развијених система и поверљивост података. Клијент може захтевати да поверљиве информације о пројекту не буду доступне трећем лицу или сматрати да пројектни подаци нису поверљиве природе. Са друге стране, интерни руководиоци пројеката обично знају детаље пословања организације и правила индустрије која су релевантна за пројекат. Екстерно ангажованим руководиоцима пројекта потребно је време да све то сагледају, уоче и примене најбоље праксе. Сваки руководилац може да погреши ако не истражи детаљно пословање клијента, превиди индустријске стандарде, занемари битне учеснике, пропусти да мотивише и награди тим.

Како ублажавамо овај ризик?

– ЦПМ руководиоци пројеката имају вишедеценијско искуство у вођењу пројеката и тимова различитих величина за клијенте у значајним индустријама и регионима. По правилу, за специфичне пројекте и организације ангажујемо ЦПМ руководиоца који има релевантно организационо знање и искуство. Такође, наши руководиоци стално размењују нова искуства и знања, што им помаже да буду спремни за сваки наредни пословни изазов.

Комплексна пројектна и функционална комуникација. Outsourcing  је често повезан са комуникацијским изазовима који потичу од различитих временских зона, културолошких посебности, страних језика итд. Пошто је руководилац пројекта кључни комуникатор који се налази између ангажованог тима, заинтересованих страна и виших руководилаца, изазови у интеракцији са њима могу утицати на цео пројекат .

Како ублажавамо овај ризик?

– ЦПМ руководиоци пројеката у процесу планирања пројекта преговарају о захтевима, роковима, ресурсима и каналима комуникације који су погодни за руководећи тим клијента и за пројектни тим. Велико искуство у раду са клијентима из целог света нас је научило да будемо флексибилни и да се прилагодимо свим пројектним условима рада.

Додатни трошкови. Из перспективе клијента, екстерно ангажовани ЦПМ руководилац пројекта можда неће изгледати толико битно за успех пројекта као нпр. специјалисти или програмери. У овом случају, ангажовање ЦПМ лидера клијенту може изгледати као неразумно повећање трошкова пројекта.

Како ублажавамо овај ризик?

– Према нашем искуству, ангажовање екстерног ЦПМ руководиоца пројекта дугорочно штеди време, ресурсе и буџет вашег пројекта. Пракса је показала да ЦПМ лидери на бази искуства успешно превенирају опасности (ризике) неадекватне комуникације, недефинисаности захтева и недовољне анализе захтева квалитета. Такође, добро познавање тима омогућава ЦПМ лидерима да ефикасно управљају свим ресурсима и открију проблеме брже него што то обично раде интерни менаџери.

Као тренинг, консалтинг и Outsourcing компанија за управљање пројектима, ЦПМ има велико искуство у пружању подршке успеху ваших пројеката. Верујемо да је управљање пројектом и тимом корисно и за нас и за купца. Ако желите да сазнате више о томе како тачно ЦПМ лидери могу да олакшају реализацију вашег пројекта, контактирајте нас директно или на адресу smigicm@cpm.rs