Портфолио управљање пројектима

Полазници: Пројектни, програмски, стратешки менаџери, руководиоци ПМО канцеларија

Трајање: 2 дана (16 сати)

САДРЖАЈ ОБУКЕ:

УВОД:

 • Сагледавање „Велике слике“ – Позиција Портфолија у организацији и веза са Стратегијом
 • Шта је “Портфолио” и која је разлика између “Портфолија” и “Програма”?
 • Типови Програма који могу бити заступљени у предузећу
 • Груписање Пројеката у Програме и Портфолие
 • Уклапање Портфолија, Програма и Пројекта у предузећу
 • Поређење Ваше праксе и дефиниција најбоље праксе

ПРАВЉЕЊЕ ПОРТФОЛИА

 • Идентификација и анализа Портфолија и Програма пројеката у оквиру Вашег предузећа
 • Избор “најбољег пројекта”
 • Алати и приступи одабира пројекта
 • Одређивање пројектне селекције
 • Портфолио ауторизација и приоритети Програма и Пројеката у оквиру Портфолија
 • Правило управљања Портфолијима
 • Критични фактори успеха за успешно управљање портфолијима

ПРЕГЛЕД РАЗЛИЧИТИХ ПМО МОДЕЛА:

 • Од “Project Office” до “Centerof Еxellence
 • ПМО као функција додатне вредности
 • ПМО у Вашем предузећу и његове функције

ПМО СТРАТЕГИЈА:

 • План развоја Портфолио менаџмента у Вашем предузећу
 • Прикупљање иницијалних информација о портфолијима
 • Дефинисање циљева и ресурса
 • Повезивање пројеката, циљева и ресурса
 • Дефинисање стратешких ресурса предузећа
 • Одређивање приоритетних пројеката на основу дефинисаних критеријума;
 • Портфолио баланс
 • Улога софтверских алата за управљање пројектним портфолиом
 • Закључци

Пријава на обуку