Професионалне услуге

Професионалне услуге

Постизање одрживог и профитабилног раста у индустрији професионалних услуга представља велики изазов. Организације ове индустрије шире се на нова тржишта, глобализују индивидуална домаћинства и претендују на вертикална тржишта са обиљем информација. Као што свака услужна организација зна, одржавање раста и његово превођење у профит нијелако. Разумевање глобалне потражње, стварање диференциране понуде услуга и производа како би се елиминисала конкуренција и максимално искоришћавање ресурса су кључни.  Организације за услужну делатност морају правилно формирати цене и прецизно предвиђати приходе. Успех зависи од видљивости, препознавања могућности и портфолиа пројекта у целини.

Oracle Primavera Enterprise решења за управљање пројектима и портфолиом помажу фирмама да ураде следеће:

  • Смање неизвесност, омогућујући им да стекну потпуни преглед и контролу над својим пројектним портфолиом, тимовима и подизвођачима
  • Објективно процене, направе приоритете и изаберу најпрофитабилније пројекте
  • Обезбеде ефикасну сарадњу и комуникацију

Спајањем правих ресурса са правим пројектима, фирме моду да задовоље потражњу за ресурсима, уз побољшавање задовољства клијената и  запослених, што доводи до повећања профитабилности и високе стопе њиховог задржавања.