Софтвер

СОФТВЕР

У ЦПМ понуди налазе се Oracle Primavera и Microsoft софтверска решења

Oracle Primavera

Oracle Primavera Project Portfolio Management решења су фокусирана на пројектно оријентисана предузећа и помажу им у управљању портфолиом целокупног животног циклуса пројеката, а примењују се на пројектима свих величина.

Microsoft

Microsoft Project решење нуди флексибилно лиценцирање корисника на мрежи и у локалу за управљање портфолиом пројеката и свакодневни рад тима на пројекту. Овај алат вам омогућава да ефикасно реализујете један по један пројекат и достигнете своје стратешке приоритете.

Oracle Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier Project Controls је моћно решење дизајнирано за управљање портфолијима пројеката, контролу уговора и управљање сарадњом на пројекту.