Телекомуникације

Телекомуникације

ЦПМ својим клијентима из области телекомуникација помаже обуком и PMI сертификацијом пројектних руководилаца, увођењем у рад савремених софтверских Project Portfolio Management решења и пружањем консалтинг услуга у области корпоративног управљања пројектима.

ЦПМ се специјализовао за сарадњу са клијентима који у области телекомуникација реализују сложене и динамичне пројекте развоја инфраструктуре и нових сервиса, пословни подухвати попут увођења сложених информатичких решења, развоја техничких капацитета или пројектовања телекомуникационих система представљају наше свакодневно радно окружење.

Наши клијенти из области телекомуникација захваљујући сарадњи са ЦПМ консалтинг тимом своје пројекте завршавају у року, у оквиру планираног обима посла и буџета чиме обезбеђују брз повратак уложених средстава у развој својих система. 

ЦПМ компнанијама из области телекомуникација нуди следеће услуге:

 • Оцена постојећег нивоа зрелости управљања пројектима у предузећу,
 • Анализа потреба и припрема пројектног задатка за унапређење пројектног управљања 
 • Анализа и припрема спецификације оптималне хардверске и софтверске конфигурације Система за управљање пројектима (СУПР)
 • Планирање и реализација методолошке PMI обуке за руководиоце пројеката
 • Планирање и реализација софтверске обуке корисника и администратора PPM система
 • Пројектовање Система за управљање пројектима
 • Израда процедура СУПР (иницирање, планирање, извршење, контрола, завршетак)
 • Увођење у рад СУПР у предузеће (упутства, системи извештавања, бизнис анализе)
 • База знања успешно реализованих пројеката

НЕКЕ ОД НАШИХ РЕФЕРЕНЦИ У СЕКТОРУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА:

 • Телеком Србија
 • Телеком Републике Српске
 • VIP mobile
 • Теленор
 • Ericcson d.o.o.
 • ПТТ
 • Пупин Телеком – ДКТС
 • Siemens
 • Телефонија
 • Telegroup
 • Верат