Ваздухопловство и одбрана

Ваздухопловство и одбрана

Суочени са све већом конкуренцијом и строгим правилима која треба поштовати, компаније у авио индустрији и одбрани стално траже начине за побољшање ефикасности и вредности, док излазе у сусрет захтевним очекивањима  агенција за управљање ризицима и контролу трошкова. То није лак задатак, с обзиром на комплексност великог броја програма и регулаторних захтева.

Компанијама у области ваздухопловства и одбране  треба свеобухватно решење за управљање портфолиом пројеката, које омогућава бољу сарадњу, преглед напретка на пројекту и одговорност за сваки сегмент, побољшава одлучивање, ублажава ризик и обезбеђује законодавну усаглашеност.

Oracle Primavera решења за управљање пројектима и портфолиом помажу компанијама да:

  • Ефикасно планирају и реализују програме
  • Демонстрирају склад зарађене вредности
  • Управљају ресурсима и трошковима
  • Оптимизирају продуктивност, квалитет и профитабилност применом најбоље праксе и стандардизације важних информација у предузећу.