Високотехнолошке индустрије

Високотехнолошке индустрије

За организације које  развијају технолошки напредне производе, традиционалне методе управљања и контроле пројеката постале су неадекватне. Жеља да се развију нови производи и услуге, у високо конкурентном окружењу, чини управљање временом до окончања пројекта од пресудног значаја за профитабилност компаније.

Комплексни пројекти захтевају најбоље алатке за оптимизацију продуктивности, брзо прилагођавање променама, побољшну сарадњу и управљање ресурсима и трошковима. Користећи право решење за управљање  портфолиом предузећа, компаније могу избећи непотребно дуплирање пројеката, прекорачења и лажние почетаке. Резултат је јасна конкурентна предност са великим користима за компанију.

Oracle Primavera решења за управљање појектима и портфолиом помажу организацијама да ураде следеће:

  • Планирају и реализују нови производ или услугу успешно и правовремено 
  • Максимизирају ресурсе и трошкове, са комплетним увидом у животни циклус производа
  • Одговоре брзо на промене
  • Ускладе стратешке циљеве за пословање и извршавање

Са свеобухватним прегледом свих пројеката и производа, организације могу ефикасно да управљају животним циклусом производа, уз сарадњу и чвршћу интеграцију у оквиру ланца вредности, како би се побољшала ефикасност, квалитет и брзина.