Израда стратегије уговарања, управљање набавкама и уговорима

 • Почетна
 • Обуке
 • Израда стратегије уговарања, управљање набавкама и уговорима

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 3 дана (18 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:

1. МЕСТО И УЛОГА ПРИПРЕМЕ СТРАТЕГИЈЕ УГОВАРАЊА, УПРАВЉАЊА НАБАВКАМА И УГОВОРИМА У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
 • План управљања набавкама
 • Неопходна знања за управљање уговорима
2. СТРАТЕШКА НАЧЕЛА УГОВАРАЊА
 • Обрасци понашања
 • Закони и прописи
 • Друштвено-економски програми
 • Врсте уговора
 • Начини доласка до уговора – тендерска процедура
 • Везе са компанијским стандардима управљања финансијским токовима
 • Интелектуална својина
3. СТРАТЕГИЈА НАБАВЉАЊА
 • Планирање процеса набавке
 • Начин спровођења набавки
 • Евалуација понуда
 • Преговарање
 • Одабир
 • Решавање спорова
4. УПРАВЉАЊЕ (АДМИНИСТРИРАЊЕ) УГОВОРОМ
 • Уговорне испоруке/обезбеђење квалитета
 • Управљање групама радова (подуговорима)
 • Уговорне измене
 • План управљања ризицима
 • Управљање својином
 • Транспорт
 • Спорови
 • Затварање уговора
 • Раскид уговора