Frontrange Goldmine

Frontrange Goldmine

ЦПМ је овлашћени представник америчке софтверске компаније FrontRange за подручје Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине.

Применом савремених FrontRange CRM решења на једноставан начин постижете:

Персонализовану писану и е-маил комуникацију са великим бројем Ваших клијената.
Ефикасне маркетиншке и продајне активности.
Он-лajн анализе, промо акције, телемаркетинг, продају и постпродајну подршку.
Преглед планираних и реализованих активности.
Централизовани документациони, е-маил и архивски систем Вашег предузећа.
Квалитетну подршку клијентима (Help desk, стампање и дистрибуција промо материјала).
Анализу остварене продаје, наруџбина и контаката тимова по регионима.
Ефикасну интерну комуникацију са запосленима из свих делова Вашег предузећа.
Планирање будућих продаја и анализу трендова потражње на тржишту.
Приступ подацима о Вашим Клијентима LAN мрежом, Интернетом и Палм-топ рачунарима.

GOLDMINE® PREMIUM EDITION

GoldMine® Premium Edition је једноставан и снажан ЦРМ алат који Вам омогућава да непрекидно унапређујете комуникацију са клијентима на свакодневном нивоу (е-мejл, факс, писма, састанци, активности).

Како Ваш обим пословања буде растао тако ће нови пословни циљеви од Вас захтевати да оптимално управљате односима са својим постојећим клијентима. Не дозволите да Вас нови послови спрече да искористите сваку шансу у комуникацији са Вашим постојећим клијентима.

Да бисте комуникацију са клијентима претворили у Ваш пословни успех, користите GoldMine® Premium Edition софтвер који Вам омогућава:

  1. Да освојите нове и задржите постојеће клијенте.
  2. Да радите у јединственој бази е-маил комуникације и активности.
  3. Да у комуникацији сваком свом клијенту приступате лично.

GoldMine® Premium Edition софтвером Ви ћете бити фокусирани на успех у раду са Вашим клијентима, а предузеће ће бити фокусирано на свој пословни успех.